mandag 6. februar 2017

Verdt å vite om pappesker

Leveranse og lagringsforhold på pappesker fra H. Clausen AS

 • Emballasjen leveres i henhold til NBFs standard for produkttekniske leveringsspesifikasjoner og vi vil spesielt fremheve:
 • Lagringstemperatur 0-30 grader og relativ luftfuktighet 30-70 %
 • Pallen må ikke sprettes før den skal i bruk.
 • Emballasje for pakkemaskiner bør lagres i maskinhallen minst 2 døgn før bruk. Relativ fuktighet 30-70%

Konstruksjonskoder for emballasje

Fefco - European Federation of Corrugated Board Manufacturers - har oppdatert oversikten over konstruksjonskoder for emballasje. Disse kodene brukes for å beskrive fasongen på emballasjen. Den kan derfor være til god hjelp når du er på jakt etter en spesiell fasong og er fin å henvise til når man diskuterer emballasjeløsninger.

Vederlagssatser


Norge har en internasjonal forpliktelse til å ivareta returordninger for emballasje. Hvert materialselskap har ansvar for at det organiseres innsamlings- og gjenvinningsordninger for brukt emballasje. Kostnadene forbundet med dette dekkes gjennom et emballasjevederlag som betales av norske bedrifter.
Vederlagssatsene skal gjenspeile materialselskapenes kostnader i forbindelse med innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Nå har vederlagssatsene fra Grønt Punkt endret seg fra 10 øre per kg til 5 øre per kg for bølgepapp og massivpapp over 600 gr/m2. Endringen trådte i kraft fra 1.7.2011.
Tekst er hentet fra nettsidene til Grønt Punkt.

Spesifikasjoner for trykkunderlag til flexo, offset- og digitaltrykk

Spesifikasjoner til trykkunderlag er et hjelpeverktøy for våre kundekontakter som jobber med og skal sende trykkunderlag til Glomma Papp AS. Her står det bland annet om hvilke filunderlag og trykkfarger det benyttes i Flexo, Offset, Digital - og SuperFlexotrykk.

Viktig å tenke på før du bestiller:
Vi avtaler et møte og ber deg tenke igjennom en del viktige punkter, slik at vi sammen kan jobbe mest mulig effektivt.

Hva skal emballasjen brukes til?
 • Transport og forsendelse, lagring beskyttelse osv.
 • Salgsfremmende
 • Fagmiljø
Er det spesielle hensyn å ta?
 • Bruksområder
 • Klima
 • Luftfuktighet
 • Logistikk og transport
 • Vekt og bæreevne
 • Palletilpasset
 • Åpningsmekanismer
 • Miljø
 • Butikkbetjening
 H. Clausen på vei til deg
torsdag 12. januar 2017

H. Clausen AS velger den Norske produsenten Glomma Papp som sin leverandørH. Clausen AS velger den Norske produsenten Glomma Papp som sin leverandør på pappesker.

Vi har nå inngått avtale med Glomma papp om salg og distribusjon av papp og pappesker.

Trykk her for utvalg.


torsdag 5. januar 2017

Her kommer H. Clausen AS sin nye Blogg som omhandler esker og kartong.

H. Clausen AS kan tilby et stort utvalg av Spikerpistoler, festemidler, pakkemaskiner, stålbånd, strekkfilm, plastbånd, plomber og kantbeskyttere. Våre kunder har ofte dårlig tid og stiller høye krav til levering. Vi har derfor et stort lager med et bredt utvalg av alt du trenger innen emballering og spikring. Vi fører kun de beste produktene i markedet slik som Senco, Pintos, Cyklop og Teufelberger.

I 2017 kommer vårt sortiment også til å omhandle kartong produkter.

Vårt mål er ikke å ha det bredeste sortiment lagerført, men kunne tilby nye og eksisterende samarbeidspartnere riktig kartong produkt til rett pris levert til rett tid.

I denne Bloggen ønsker vi å formidle informasjon om produktene som er nyttig informasjon for deg som kunde og forbruker.

Din produksjon skal ikke stoppe på grunn av produkter vi har levert!
D04C860B-5EF8-42B8-BA37D15ED710FC0E-4C548F72-C6A9-4FEA-86613FE8082C7569
 Pappesker